Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Χτύπημα σμέρνας με ψαροντούφεκο

5 48


Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού για όλα τα είδη θηραμάτων σε όλη τη χώρα.

5 48

alt

Η προσωρινή διαταγή της προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αγγελικής Θεοφιλοπούλου απαγορεύει προσωρινά το κυνήγι για όλα τα είδη θηραμάτων σε όλη την Ελλάδα. Αιτία της απαγόρευσης είναι η προσφυγή της Ζωοφιλικής - Οικολογικής Ενωσης Ελλάδας που ζητά την αναστολή της υπουργικής απόφασης για την υπερβολικά μεγάλη χρονική διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου. 


Η κ. Θεοφιλοπούλου ανέστειλε προσωρινά την από 19.7.2013 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα της θήρας κατά την κυνηγετική περίοδο 2013-2014. 

Η Ένωση υποστηρίζει στο κείμενο της αίτησης της ότι η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, που άρχισε ιδιαίτερα πρώιμα την 20η Αυγούστου 2013 και λήγει υπερβολικά παρατεταμένα την 28η Φεβρουαρίου 2014, αποτελεί απειλή για την αναπαραγωγική ικανότητα όλων των ειδών της άγριας πανίδας και θέτει σε κίνδυνο την αποδημία τους. 

Υπογραμμίζει δε, ότι η υπουργική απόφαση επικαλείται μια «επικαιροποιημένη δήθεν» μελέτη την οποία όμως ούτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου την γνωρίζουν, αλλά και που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα, καθώς στηρίζεται σε παλαιά στοιχεία και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα. 

Στη προσφυγή αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη νομοθετικά ειδική έρευνα για την επίδραση των τόσο μεγάλων χρονικών ορίων της κυνηγετικής περιόδου στην αναπαραγωγική ικανότητα της άγριας πανίδας, τόσο των προστατευμένων ειδών όσο και των θηραμάτων. 

Παράλληλα, η επίμαχη υπουργική απόφαση δείχνει να αγνοεί και να προσπερνά το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα ενώ δεν έχει προβλέψει την απαγόρευσης του κυνηγιού στις 264 περιοχές που έχουν προταθεί να ενταχθούν στο προστατευτικό δίκτυο Νatura 2000, παραβιάζοντας το άρθρο 24 του Συντάγματος, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar, τη Σύμβαση της Βόννης, κοινοτικές οδηγίες, την ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως και την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Η προσωρινή διαταγή της κ. Θεοφιλοπούλου για την πλήρη απαγόρευση του κυνηγιού ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής που έχει καταθέσει η Ένωση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.
Πηγή: lifo.gr


Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΛΟΩΝ

5 48

alt


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση ιδιοκτήτη του σκάφους. (Υπόδειγμα 1)

2. Βεβαίωση κατασκευαστή ότι το σκάφος είναι αξιόπλοο (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών ή διπλωματούχου, ή πτυχιούχου ναυπηγού), (όταν πρόκειται για νέα αγορά σκάφους ή όταν το σκάφος εφοδιάζεται για πρώτη φορά με άδεια εκτελέσεως πλόων). Βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το σκάφος κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη διενέργεια θαλασσίων πλόων. Στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται το ύψος εξάλων με πλήρη φόρτο, η ολική χωρητικότητα (για τα υπόχρεα σκάφη), το μήκος των διατιθεμένων σελμάτων, ο αριθμός επιβαινόντων, το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαινόντων, η ύπαρξη κλειστού καταστρώματος ή στεγανών χώρων που να κρατούν το σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων καθώς και ο τύπος, το είδος και η μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη της μηχανής. Για όσα σκάφη τα εν λόγω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση του πωλητή σύμφωνα με το εδάφιο 5 της παραγράφου 1β του άρθρου 5 του ΓΚΛ 23, εφόσον ο πωλητής είναι και κατασκευαστής, δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής. Για τα εισαγόμενα σκάφη τη βεβαίωση μπορεί να εκδίδει ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα. (Υπόδειγμα 2)

3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων ανάλογα με τα τοπικά όρια ισχύος της άδειας, ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός καθώς και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει.

5. Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α. είκοσι EURO και πενήντα τεσσάρων λεπτών (20,54) για την αγορά εντύπου άδειας εκτελέσεως πλόων.

6. Φωτογραφία ιδιοκτήτη.

7. Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών (03) EURO (ο αριθμός τριπλοτύπου αναγράφεται εις την άδεια).

8. Τετραπλότυπο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πέντε (05) EURO

9. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους Κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε. κοινής ωφελείας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο.

10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ιδιοκτήτη.

11. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη.

12. Αυτοπρόσωπη παρουσία ιδιοκτήτη σκάφους ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Αυθημερόν (σε περίοδο αιχμής πέντε εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά - προϋποθέσεις ισχύουν για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή


Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Πάρε μέρος στη ψηφοφορία! Κατά παντός υπευθύνου. Να ακυρωθούν τα μνημόνια.

5 48

alt

Όλα τα άλλα που συζητούνται από τα παράθυρα στην τηλεόραση για δήθεν μειώσεις μισθών, «κρίση, κρίση, πανικός, δεν βγαίνει ο κουρμπανάς, και άλλες μειώσεις, πιο πολύ φορολογία, περισσότερα μέτρα», ΌΛΑ ΕΊΝΑΙ ΜΠΟΎΡΔΕΣ, Μας αποπροσανατολίζουν από την αρχική αιτία που μπήκαμε στο μνημόνιο, που αυτοί με δόλιο τρόπο δημιούργησαν για να μας φέρουν σε αυτή την κατάσταση.


alt

Αν αποκαλυφθεί αυτή η σκευωρία όλα τα μνημόνια είναι ¶ΚΥΡΑ, διότι ο λόγος που δημιουργήθηκαν απλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Δεν έχουμε κρίση δεν έχουμε έλλειμμα, δεν πρέπει να γίνονται μειώσεις μισθών. Όλα δημιουργήθηκαν από το «Αμερικανάκι» για να μας βάλουν χέρι στον ορυκτό μας πλούτο. Βλέπε Αργεντινή
Ξεσηκωθείτε Έλληνες
Επιτέλους δικαιοσύνη, να μην κουκουλώνουν τα πράγματα.
Υπάρχει κάποιος εισαγγελέας που να κρατήσει τον όρκο του, όχι τίποτα άλλο, όχι να εφαρμόσει απλά το νόμο, να έχει την δύναμη να τα βάλει με το σύστημα.
Πρέπει να ενωθούν νομικοί που να είναι ηθικοί, να σώσουν αυτούς τους ανθρώπου που υποφέρουν, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να έχουν κάτι να φάνε, μπορεί να είναι η μητέρα τους στην θέση αυτών των ηλικιωμένων, να γλυτώσουν οι ψυχές που θα χαθούν από τις αυτοκτονίες και να αναπαυθούν οι ψυχές που χάθηκαν. Να βγούμε από αυτό το μαρτύριο.

Η Ελλάδα μπήκε στον μηχανισμό με πλαστά στοιχεία, λέει η Δικαιοσύνη.

Πάρε μέρος στη ψηφοφορία...

Περισσότερα...

http://www.avaaz.org/el/petition/Kata_pantos_ypeythynoy_Na_akyrothoyn_ta_mnimonia/?copy

alt


Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

"Ψάρεμα για σαλάχι με τόξο!"

5 48

Profile

fishingmania Alex Vasarmidakis
Κρήτη

Την θάλασσα δέν πρέπει να την φοβάσαι, πρέπει να την σέβεσαι.

greek-sites.gr - Κατάλογος Ελληνικών Ιστοσελίδων

Ημερολόγιο

Αύγουστος 2014
ΚΔΤΤΠΠΣ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Τελευταίες εγγραφές

Προσκλήσεις για προγράμματα υδατοκαλλιεργειών και αλιευτικών προϊόντων. (0 comments)
Τρείς νέες προσκλήσεις για ενδιαφερόμενους που...

Επεκτείνεται η χορήγηση πρόωρης σύνταξης στους ψαράδες. (0 comments)
Επεκτείνεται για δύο χρόνια η χορήγηση πρόωρης...

ΦΤΙ¶ΞΤΕ ΒΑΡΊΔΙΑ ΨΑΡΈΜΑΤΟΣ (0 comments)

Καθετή για λιθρίνια (0 comments)

ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ 45 ΚΙΛΑ ΜΕ BEAST MASTER 20 30LBS ΚΑΙ TIAGRA 30 2 SPEED (0 comments)

ΨΑΡΕΜΑ ΖΑΡΓΑΝΑΣ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΓΓΛΕΖΙΚΟΥ (0 comments)

GAME FISHING 2012 (0 comments)

Αδύνατον να πιστέψετε ό, τι θα δείτε, αλλά είναι αλήθεια! (0 comments)

Δημοφιλείς εγγραφέςΑπιστία: Μην το πεις... σσσσσ...... (18)
Έπαθε αμνησία μετά από άγριο sex με... Να... (13)
5 Λόγοι για να μην στείλεις τον Υπολογιστή σου... (11)
WWF:Σε εξαφάνιση καταδικάζει η διεθνής κοινότητα... (11)
Πέντε στυλ ξυρίσματος και η ερμηνεία τους (11)

Σελίδες

Tags

Αρχείο

ΨΑΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ

Χάραξη πορείας σε χάρτη

VIDEO ΨΑΡΕΜΑ

Tags

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by pathfinder blogs
Blog Catalog Submit
SYNC ME @ SYNC
vasarmidakis on TheBoaters Fishing Blogs - BlogCatalog Blog Directory
Ελληνικές ιστοσελίδες

Neemo.gr
Search Engine Submission - AddMe