Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Πλήρης απελευθέρωση αδειών για φορτηγά και βυτιοφόρα Δ.Χ - Aπελευθέρωση του κομίστρου

5 48

Πλήρης απελευθέρωση αδειών και κομίστρων. Υποχρεωτική ασφάλιση όλων των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Οι νέες άδειες θα δίνονται μόνο σε εταιρείες μεταφορικού έργου. Οι 33.000 μεταφορείς έχουν διορία 5 ετών να οργανωθούν σε εταιρείες

Την πλήρη απελευθέρωση των κομίστρων και τη χορήγηση χωρίς αριθμητικούς περιορισμούς νέων αδειών για φορτηγά και βυτιοφόρα Δημόσιας Χρήσης, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, με το οποίο ανοίγει ύστερα από 35 χρόνια το πρώτο από τα λεγόμενα κλειστά επαγγέλματα.

Οι άδειες κυκλοφορίας που έχουν ήδη εκδοθεί συνεχίζουν να ισχύουν για διάστημα πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου
Οι άδειες κυκλοφορίας που έχουν ήδη εκδοθεί συνεχίζουν να ισχύουν για διάστημα πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου

To σχέδιο νόμου προβλέπει ότι οι μεταφορείς θα πρέπει να ενταχθούν σε εταιρείες οι οποίες θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και θα ασφαλίζουν υποχρεωτικά όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

Οι νέες άδειες θα δίνονται μόνο σε εταιρείες μεταφορικού έργου, ενώ στους υφιστάμενους 33.000 μεταφορείς δίνεται διορία πέντε ετών προκειμένου να οργανωθούν σε εταιρείες.

Απελευθέρωση στις μεταφορές

Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών επιχειρήσεων η κυβέρνηση εξετάζει τη θέσπιση κινήτρων μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο παρουσίασε χθες ο υπουργός Υποδομών, Δημήτρης Ρέππας, και θα τεθεί σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται να ψηφιστεί τον Μάιο και προβλέπει:

  • Την απελευθέρωση των αδειών για φορτηγά και βυτιοφόρα Δ.Χ. Η χορήγηση νέων αδειών θα γίνεται σε εταιρείες οι οποίες θα πληρούν τις προϋποθέσεις (αξιοπιστία, οικονομική επιφάνεια, πιστοποιητικό μεταφορέα, ειδική εισφορά ανάλογα με το μεικτό βάρος του οχήματος). Οι νέες άδειες δεν θα μπορούν να πωληθούν για διάστημα πέντε ετών.
  • Την απελευθέρωση του κομίστρου, με την κατάργηση των ανώτατων και κατώτατων ορίων, τα οποία μέχρι τώρα ορίζονταν από την Πολιτεία και ελεύθερη διαμόρφωσή του από την αγορά. Εξαίρεση αποτελούν τα βυτιοφόρα για τα οποία η Πολιτεία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής πλαφόν.
  • Την οργάνωση όλων των μεταφορέων σε εταιρείες Α.Ε. ή ΕΠΕ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου η συμμετοχή στις οποίες θα γίνεται είτε με κεφάλαιο ή με είδος, δηλαδή με την αξία των εισφερόμενων οχημάτων και των αδειών. Οι μεταφορείς -υφιστάμενοι και νέοι- θα πρέπει να ενταχθούν σε εταιρείες οι οποίες θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
  • Την παροχή κινήτρων μέσω του αναπτυξιακού νόμου για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου.
  • Τη στάθμιση της αξίας των υφιστάμενων αδειών από ειδική εκτιμητική επιτροπή.
  • Την κατάργηση των περιορισμών στις μεταφορές, προκειμένου οι εθνικοί και διεθνείς μεταφορείς να μπορούν να κινούνται οπουδήποτε.
  • Την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των μεταφερομένων αγαθών. Σε περίπτωση παράβασης, μεταφορέας και εταιρεία στερούνται την άδεια άσκησης επαγγέλματος για ένα χρόνο, ενώ σε περίπτωση υποτροπής η άδεια χάνεται οριστικά.
  • Τη σύσταση εθνικού μητρώου μεταφορικών εταιρειών με το οποίο θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο με τις άδειες-»μαϊμού».
  • Την προϋπόθεση τα οχήματα των νέων εταιρειών να είναι τουλάχιστον περιβαλλοντικών προδιαγραφών euro 4 ή 5.
  • Τη δημιουργία κωδικού οδικής ασφάλειας από τον οποίο το 80% του ποσού θα διατίθεται σε έργα υποδομής βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
Η αξία της άδειας με βάση την κατηγορία και το μεικτό βάρος του οχήματος

Σημαντικές αλλαγές για τους υφιστάμενους μεταφορείς περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο.

Η αξία της άδειας θα εκτιμάται με βάση την κατηγορία και το μεικτό βάρος του οχήματος, ενώ γι' αυτό θα γνωμοδοτεί και Εκτιμητική Επιτροπή, η οποία θα συνυπολογίζει τη χρονολογία και την αξία κτήσης του οχήματος και τον βαθμό συντήρησης, προκειμένου να ορίσει το ύψος του εισφερόμενου κεφαλαίου στις Μεταφορικές Επιχειρήσεις.

Για όσους δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο, δίνεται διορία έως πέντε ετών προκειμένου να οργανωθούν σε εταιρείες με μεταφορικό έργο, ενώ επιτρέπεται η συγχώνευση εταιρειών.

Οι άδειες κυκλοφορίας που έχουν ήδη εκδοθεί συνεχίζουν να ισχύουν για διάστημα πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού σε περίπτωση μεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοι υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με άλλα νεότερης τεχνολογίας και κατηγορίας τουλάχιστον euro IV. Οι μεταφορικές εταιρείες που ήδη λειτουργούν δεν θίγονται ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ
Φορτηγά: 45.000 - 75.000 ευρώ Βυτιοφόρα: 100.000 - 120.000

Μεταξύ 45.000 - 75.000 ευρώ θα κυμαίνεται το κόστος απόκτησης μίας άδειας φορτηγού με τις νέες ρυθμίσεις. Ακριβότερο θα είναι το κόστος της άδειας των βυτιοφόρων, το οποίο θα φτάνει έως και τα 100.000 - 120.000 ευρώ. Η εισφορά στο Δημόσιο για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών Δ.Χ. θα εξαρτάται από το μεικτό βάρος του οχήματος και θα καθορίζεται ως εξής:

-10.000 ευρώ για τον πρώτο τόνο.

-3.000 ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι 7 τόνους.

-2.000 ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους 40 τόνους. Για τα βυτιοφόρα τα ποσά της εισφοράς διαμορφώνονται ως εξής:

-30.000 ευρώ για τον πρώτο τόνο.

-5.000 ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι 7 τόνους.

-4.000 ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι 42 τόνους. Το ύψος της εισφοράς θα μπορεί να αναπροσαρμοστεί ύστερα από δύο χρόνια.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
«Οι πολυεθνικές θα καθορίζουν τις τιμές της αγοράς»

Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν το νομοσχέδιο οι Eλληνες μεταφορείς. Οι ίδιοι, μάλιστα, ανησυχούν για ενδεχόμενη έλευση στην αγορά πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες και θα καθορίζουν τις τιμές στον κλάδο, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των ιδιοκτητών φορτηγών διεθνών μεταφορών, Απόστολος Κενανίδης.

Οι μεταφορείς έχουν ήδη ζητήσει βελτιώσεις σε επίπεδο φορολογικών και αναπτυξιακών κινήτρων, προκειμένου να καλυφθούν ορισμένα άδηλα έξοδα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των ιδιοκτητών φορτηγών εθνικών μεταφορών, Γιώργος Τζωρτζάτος: «Αν δεν γίνει αυτό, θα θαφτούν όχι μόνο οι 40.000 οικογένειες των μεταφορέων αλλά και όλοι οι συνεργαζόμενοι που ξεπερνούν τους 100.000.

Εμείς τις άδειες τις πληρώσαμε. Με την απελευθέρωση του κομίστρου και την κατάργηση της υπεραξίας ισοπεδώνεται η περιουσία μας», τονίζει. Ο ίδιος, μάλιστα, σημειώνει ότι προτεραιότητα για τη βελτίωση της κατάστασης των οδικών μεταφορών θα έπρεπε να είναι η πάταξη των παράνομων δρομολογίων από χώρες όπως η Βουλγαρία, οι οποίες έχουν συρρικνώσει τον κλάδο των διεθνών μεταφορών από τα 5.000 οχήματα στα 800 τα τελευταία χρόνια.

ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  
mlilio@pegasus.gr

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11379&subid=2&pubid=11321041


Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Συνέντευξη Τύπου για την αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

5 48

Συνέντευξη Τύπου για την οδική ασφάλεια έδωσε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας. Στη Συνέντευξη Τύπου μετείχαν οι Υφυπουργοί Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Νίκος Σηφουνάκης και Γιάννης Μαγκριώτης, Προστασίας του Πολίτη Σπύρος Βούγιας, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χάρης Τσιόκας, Σωκράτης Κάτσικας, Γιάννης Οικονομίδης και Σέργιος Λαμπρόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής Ηλίας Λιακόπουλος.

Ενδεικτικές φωτογραφίες από παράνομες πινακίδες στη Λ. Κηφισίας, στο τέλος του εγγράφου.

Ακολουθεί απομαγνητοφωνημένο κείμενο της Συνέντευξης Τύπου.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σε αυτήν τη Συνέντευξη Τύπου. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την εθνική μας μάστιγα, την απώλεια της ζωής ανθρώπων σε τροχαία ατυχήματα. Κάθε χρόνο χάνεται από την ελληνική κοινωνία, ένας σημαντικός αριθμός πολιτών, περίπου 1.500. Αφανίζεται δηλαδή μια κωμόπολη. Πρόκειται για νεοελληνική τραγωδία.
Θα έλεγα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ως πολίτες, ως πολιτικοί, ως κοινωνία δεν έχουμε αποδείξει ότι συναισθανόμαστε τη βαρύτητα αυτού του προβλήματος. Συμφιλιωνόμαστε με την απώλεια της ζωής συνανθρώπων μας κι ανάμεσά τους τόσων πολλών νέων. Συμφιλιωνόμαστε με την ενασχόληση για θέματα τα οποία δεν καθορίζουν τη ζωή μας, δεν την επηρεάζουν καθόλου, έχουν εφήμερη αξία και διάρκεια, την ίδια ώρα που είμαστε παντελώς αδιάφοροι για άλλα σημαντικά προβλήματα και θέματα, τα οποία όχι απλώς επηρεάζουν, καθορίζουν τη ζωή μας, έως και την αφαιρούν.
Έχουμε συμφιλιωθεί με την ανομία και την παρανομία, είτε ως οδηγοί, είτε ως πεζοί. Θέλω να αναφερθώ στο πώς αντιμετωπίσαμε με επιτυχία το πρόβλημα που προέκυψε με το κλείσιμο του οδικού δικτύου στην κοιλάδα των Τεμπών,  όπου δεν είχαμε ατυχήματα. Διότι οι οδηγοί ήταν πιο προσεκτικοί, γιατί ήταν πιο πειθαρχημένοι, γιατί οι υπηρεσίες λειτούργησαν με αυξημένη αίσθηση ευθύνης. Και ενώ δόθηκε σε χρήση ένα οδικό δίκτυο το οποίο ήταν κατώτερης ποιότητας από κάθε άποψη, δεν είχαμε ατυχήματα.
Έχουμε συμφιλιωθεί, θα μου επιτρέψετε να πω, με αυτό το αντιαισθητικό τσουνάμι, τις παράνομες πινακίδες, το οποίο κατακλύζει τον ελεύθερο χώρο που μας ανήκει και εγκυμονεί κινδύνους για τους οδηγούς και για τους πεζούς, με τραγικές συνέπειες.
Δεν πάει άλλο λοιπόν. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι είμαστε εδώ, με ισχυρή βούληση και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να δώσουμε οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία.
Είμαστε παρόντες, όχι με λόγια, αλλά με έργα, αυτή είναι η επιλογή μας. Πρέπει να πω ότι είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία μετά το Πάσχα, όπου είχαμε μεγάλο αριθμό ατυχημάτων, να στείλουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα πρώτα απ' όλα στους πολίτες. Να συμμετέχουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες και οι ίδιοι, προκειμένου να συμβάλλουν στο να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε οριστικά αυτό το πρόβλημα.
Να στείλουμε ένα μήνυμα προς τους φορείς της Πολιτείας, του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, για την ευθύνη που έχουμε όλοι μας, προκειμένου να αποδείξουμε στην πράξη ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί.
Ένα μήνυμα προς τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, τις διαφημιστικές εταιρείες, τις εταιρείες των διαφημιζομένων. Μια ευνομούμενη Πολιτεία τιμά την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά πρέπει να πει ένα μεγάλο και αποφασιστικό όχι σε εκείνους οι οποίοι υπονομεύουν την ευνομία και οδηγούν τις λειτουργίες της σε εκτροχιασμό.
Ένα μήνυμα, θα μου επιτρέψετε να πω και στα μέσα ενημέρωσης και σε σας και σας ευχαριστώ και πάλι για τη σημερινή παρουσία σας, που μπορείτε να συμβάλλετε καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, προκειμένου αυτό το τόσο σημαντικό θέμα να είναι ψηλά στην ατζέντα της καθημερινής ζωής του κάθε πολίτη, έτσι πρέπει να είναι.
Από τη δική μας πλευρά, μετά τις ανακοινώσεις που κάναμε στο πλαίσιο συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 22 Δεκεμβρίου 2009, δουλέψαμε συστηματικά με τα συναρμόδια Υπουργεία και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Υπουργούς και Υφυπουργούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, την Περιφέρεια Αττικής και είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, που έχει εντόνως εμπλακεί στο θέμα αυτό την τελευταία περίοδο, απ' όταν ανέλαβε καθήκοντα, όπως και άλλες υπηρεσίες του κράτους. Και βεβαίως θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνεία στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, το οποίο επισπεύδει και στηρίζει αυτή την προσπάθεια με κάθε τρόπο.
Είναι ένα στοίχημα της Κυβέρνησης, προσωπικό στοίχημα και για τον Πρωθυπουργό, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν λόγω του χαμηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας που διαθέτει η χώρα.
Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και σε μια από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών - μελών.
Με βάση τα όσα είπαμε τότε, προχωρήσαμε στη δημιουργία της Διυπουργικής Επιτροπής και τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου για την Οδική Ασφάλεια, το οποίο θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες, μέσα στον Απρίλιο.
Σήμερα, θέλω να σας ενημερώσω για τα μέτρα, τα βήματα που έχουμε κάνει στον τομέα της οδικής ασφάλειας όλη αυτή την περίοδο και να προδιαγράψω τις επόμενες κινήσεις μας.
Μετά τη δημιουργία της Διυπουργικής Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, αναλάβαμε ορισμένες δεσμεύσεις, τις οποίες πραγματοποιούμε βήμα - βήμα.
Πρώτα απ' όλα πρωτοβουλίες με θεσμικό χαρακτήρα. Είναι αυτές οι οποίες αφορούν:
*την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2008/96. Η μελέτη ενσωμάτωσης της οδηγίας και οργάνωση των υπηρεσιών της χώρας, για τη διαχείριση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο βρίσκεται στο στάδιο της ανάθεσης. Είμαστε περίπου στα μέσα Απριλίου, πιστεύουμε ότι το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.
* την προώθηση της εκπόνησης του στρατηγικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια, της περιόδου 2011 - 2020. Το σχέδιο αυτό, θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
α) Την αποτίμηση της εφαρμογής του προηγούμενου σχεδίου 2000 - 2010.
β) Την καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας και στους οποίους πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
γ) Την καταγραφή και ανάλυση των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Τον καθορισμό των στόχων και τη διαμόρφωση μιας δομής του στρατηγικού σχεδίου που θα το κάνει εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό στην πράξη.
δ) Την ανάπτυξη επιμέρους προγραμμάτων και πιλοτικών παρεμβάσεων στην κατεύθυνση βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Και
ε) Την ανάπτυξη ενός πλαισίου εφαρμογής, παρακολούθησης του πώς εξελίσσεται στην πράξη αυτό το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια.
Η δράση αυτή για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου βρίσκεται στη φάση της προκήρυξης και πιστεύουμε ότι μέσα στον ερχόμενο Οκτώβριο θα έχει ολοκληρωθεί και τότε θα το συζητήσουμε.
*Στο πεδίο πάντα των θεσμικών πρωτοβουλιών. Προχωρούμε στην εκπόνηση πρότυπων οδηγιών, σχεδιασμού μέτρων οδικής ασφάλειας. Δηλαδή, την εκπόνηση οδηγιών και προδιαγραφών σχεδιασμού σε τέσσερις ενότητες, ώστε να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρότυπο παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Οι τέσσερις αυτές ενότητες αφορούν κόμβους στις οδικές αρτηρίες,  τα υδραυλικά των οδών, την οριζόντια και κάθετη σήμανση και βελτιώσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών στις οδικές αρτηρίες.
Προετοιμάζεται η προκήρυξη γι' αυτή τη δράση. Από την ώρα που θα βγούμε στον αέρα με την προκήρυξη αυτή θα απαιτηθούν 3 με 4 μήνες, προκειμένου να έχουμε ολοκληρώσει το συγκεκριμένο έργο.
Πέραν των πιεστικών παρεμβάσεων, ένα δεύτερο μεγάλο πεδίο είναι οι συνολικές παρεμβάσεις που προωθούμε σε όλη τη χώρα. Σχεδιάζουμε την υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος οδικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα, σε μήκος δρόμων που ξεπερνούν τα 10.000 χλμ., εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.
Η επιλογή των τμημάτων των οδικών αρτηριών θα γίνει σε συνεργασία με τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών. Υπολογίζουμε ότι κατά μέσο όρο θα υλοποιήσουμε παρεμβάσεις σε μήκος περίπου 150 χλμ. σε κάθε νομό της χώρας.
Για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος θα απαιτηθεί η εκπόνηση περίπου 15 μελετών οδικής ασφάλειας για όλη τη χώρα, οι οποίες θα έχουν ως μελετητικό υπόβαθρο τις πρότυπες οδηγίες σχεδιασμού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, για τις οποίες σας μίλησα μόλις πριν.
Θα έχουμε ολοκληρώσει αυτό το σχεδιασμό ώστε να έχουμε ένα πρότυπο για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και εν συνεχεία οι μελέτες θα αξιοποιήσουν αυτή την τεχνογνωσία, προκειμένου να είναι πλήρεις και άρτιες. Βεβαίως, το έργο αυτό θα υποστηριχθεί από μια επιτελική ομάδα έργων και θα παρακολουθείται αναλόγως στην αρχή, στην εξέλιξή του και στην παραλαβή και λειτουργία του.
Μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό, στελέχη που έχουν τεχνογνωσία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας και από φορείς οι οποίοι ανήκουν στο Υπουργείο μας, όπως η Ανώνυμη Εταιρεία «Εγνατία Οδός».
Υπολογίζουμε ότι οι μελέτες αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2010 και θα περιλαμβάνουν βεβαίως και τα συναφή τεύχη δημοπράτησης. Εκτιμούμε ότι οι εργασίες γι' αυτές τις παρεμβάσεις θα αρχίσουν το αργότερο σε ένα χρόνο από σήμερα, στις αρχές του 2011 και θα αφορούν βελτίωση και επανασχεδιασμό κόμβων, εκεί όπου χρειάζεται στο οδικό δίκτυο της χώρας, βελτίωση κλίσεων  στροφών, βελτίωση υδραυλικών, τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας, βελτίωση φωτισμού, διαγραμμίσεις, οριογραμμές, βελτίωση της κάθετης σήμανσης και βελτίωση των οδοστρωμάτων.
Έρχομαι τώρα σε ένα τρίτο κεφάλαιο, που αφορά παρεμβάσεις στην  ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Γνωρίζετε, το έχουμε εξαγγείλει άλλωστε, ότι προωθούμε ένα πρόγραμμα κατασκευής πεζογεφυρών σε κρίσιμα σημεία από άποψη επικινδυνότητας για τους πεζούς, σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας και Αττικής.
Όσον αφορά στην πρώτη πεζογέφυρα στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου λίγους μήνες πριν θρηνήσαμε ένα θύμα, έχασε τη ζωή του ένας νέος πολίτης, κατασκευάζεται με οικονομική στήριξη από εθελοντές. Εμείς ως υπηρεσία παρακολουθήσαμε, συντονίσαμε το έργο αυτό.
Πρέπει να σας πω ότι η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη ολοκληρώθηκαν και όλα δείχνουν ότι η κατασκευή του έργου θα έχει ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2011.
Είμαστε δηλαδή απολύτως συνεπείς στο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί. Με βάση αυτό όμως και μετά από την ανάδειξη του θέματος, έτσι όπως έγινε από Δημάρχους και άλλους φορείς διαφόρων περιοχών της Αττικής, ανακοινώσαμε και προχωρούμε στην κατασκευή 20 πεζογεφυρών σε όλο το λεκανοπέδιο.
Είναι σε εξέλιξη -και αυτό είναι το πρώτο βήμα- η πρώτη μελέτη που κάνουμε, η διεξαγωγή της έρευνας, για τον εντοπισμό των πλέον επικίνδυνων σημείων, των σημείων που θα επιλεγούν καταρχήν για την κατασκευή εκεί των πεζογεφυρών, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010, μέχρι τέλος Ιουνίου. Η έρευνα αυτή θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουμε αποκρυσταλλωμένο συμπέρασμα για το πού πραγματικά πρέπει να κατασκευαστούν οι πεζογέφυρες.
Ταυτόχρονα, εκπονούμε τυπικές μελέτες 3 ή 4 μοντέλων πεζογεφυρών, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2011, θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και των 20 αυτών πεζογεφυρών.
Αναλαμβάνουμε όμως και πρωτοβουλίες για άμεση δράση. Αναφέρομαι σε επεμβάσεις συνολικής οδικής ασφάλειας στον αστικό ιστό της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να δείξουμε έτσι, με πιλοτικές εφαρμογές της πολιτικής μας, πώς ακριβώς εννοούμε την εφαρμογή μιας πολιτικής για την οδική ασφάλεια, σε βασικούς οδικούς άξονες.
Στην πράξη θα κάνουμε μελέτη και παρεμβάσεις συνολικές στη Λεωφόρο Καβάλας σε μήκος 6 χλμ., από τη γέφυρα Πέτρου Ράλλη ως το Δρομοκαΐτειο και στη Λεωφόρο Πειραιώς, σε μήκος 8 χλμ. από την Ομόνοια ως τα όρια Νέου Φαλήρου, ώστε αυτά τα τμήματα των οδικών αξόνων να αναδειχθούν σε πρότυπο οδικής ασφάλειας.
Εντοπίζουμε τα σημεία όπου απαιτούνται επεμβάσεις. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται μέσα στον Απρίλιο. Εκπονούμε μελέτες για τις απαραίτητες επεμβάσεις που πρέπει να ακολουθήσουν, έργο το οποίο πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Η ολοκλήρωση των κατασκευών θα απαιτήσει περίπου ένα χρόνο από σήμερα, μέχρι τον Απρίλιο του 2011.
Ένα μεγάλο θέμα, το οποίο συναντούμε καθημερινά στη ζωή μας, την επιβαρύνει, είναι αυτό των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, τεράστιο ζήτημα με εξαιρετική σημασία.
Θέλω να θυμηθούμε μαζί την περίοδο εκείνη της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων όπου πραγματικά με εύστοχες παρεμβάσεις είχαμε πετύχει βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας να απαλλαγούν απ' αυτό το αίσχος. Είχε επικρατήσει τότε η αίσθηση στους φορείς της Πολιτείας που έχουν την ευθύνη της εφαρμογής των μέτρων αλλά και στους πολίτες, της ανάγκης να υπηρετηθεί ένας υπέρτερος σκοπός, να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η πόλη μας στα κεντρικά σημεία της τουλάχιστον, που είχαν σχέση με την κίνηση των πολιτών για τη συμμετοχή και παρακολούθηση των Ολυμπιακών Αγώνων, να έχει την εικόνα μιας σύγχρονης πόλης.
Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Και μπορεί να διερωτηθεί κανείς: δεν υπάρχει ένα υπέρμετρος σκοπός και σήμερα, δεν είναι διαρκώς παρών ένας υπέρμετρος σκοπός, αυτός που αφορά στη λειτουργία της πόλης έτσι, ώστε να μην εγκυμονεί κινδύνους για τους πεζούς, για τους οδηγούς, για τους πολίτες της; Πάντα υπάρχει αυτός ο υπέρμετρος σκοπός.
Και γι' αυτό ακριβώς ρίχνουμε ιδιαίτερο βάρος στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος των παράνομων πινακίδων με συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες αναλαμβάνονται εντός των επόμενων ημερών.
Προχωρούμε στην αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων σε μεγάλο τμήμα της Λεωφόρου Κηφισίας. Προχωρούμε στην εφαρμογή και πιστή τήρηση των διατάξεων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων. Έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις, συσκέψεις, συνεργασίες με τους φορείς της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης που έχουν λόγο στο μεγάλο αυτό θέμα.
Η συνεργασία αυτή που οικοδομούμε, θέλουμε να διευρυνθεί, ώστε κάθε πολίτης να αισθάνεται ότι είναι και δικό του θέμα να ενημερώσει, να προτείνει και να συμβάλει στην αποξήλωση παράνομων πινακίδων. Με βάση αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να διαμορφώσουμε μια άλλη εικόνα για την πόλη μας.
Θέλω να δώσω το λόγο στον Νίκο Σηφουνάκη, τον Γιάννη Μαγκριώτη και τον Σπύρο Βούγια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σπύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω, και δημοσίως μέσω του Υπουργείου σας και την Τροχαία για τον πολύ σημαντικό και αποτελεσματικό ρόλο στην κρίση των Τεμπών. Πραγματικά οι άνθρωποι της Τροχαίας αξίζουν τα συγχαρητήριά μας για τη συμβολή τους, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση με τις λιγότερες κατά το δυνατόν συνέπειες.
Μετά, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε πως κατακλύζει τη ζωή μας αυτό το αίσχος των παράνομων πινακίδων με τους κινδύνους που εγκυμονεί.

Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη αυτής της χώρας να απολαμβάνει το δημόσιο χώρο και να κυκλοφορεί σε αυτόν με ασφάλεια. Η Ελλάδα του 2010 δεν μπορεί να είναι ουραγός στα θέματα οδικής ασφάλειας. Για την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό προσωπικά η αντιστροφή αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι εθνικό ζήτημα.
Μια από τις πρώτες μας πρωτοβουλίες από τον Οκτώβριο του 2009 ήταν η σύσταση της Διυπουργικής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια. Ο στόχος των έξι Υπουργείων που μετέχουν στην Επιτροπή είναι κοινός. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα βαθύ αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ώστε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος, Τοπική Αυτοδιοίκηση και  η κοινωνία των πολιτών να περιορίσουν επιτέλους τη μάστιγα των ατυχημάτων στους δρόμους.
Όπως είπε και ο Υπουργός, ο κ. Ρέππας, θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη άτυπη συνάντηση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Ένας θεσμός στον οποίο μετέχουν κοινωνικοί φορείς, που χρόνια δραστηριοποιούνται με ευαισθησία για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και που δεν είχαν τη δυνατότητα συνεισφοράς, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο,  ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, η ΚΕΔΚΕ, η ΕΝΑΕ, το Ίδρυμα «Π.ΜΥΛΩΝΑΣ» και άλλοι.
Στο πλαίσιο αυτό η κατάληψη και η κατάχρηση του δημόσιου χώρου με την τοποθέτηση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων που απαγορεύουν την πρόσβαση, αλλά και την αισθητική υποβάθμιση των πόλεων και των οδικών αξόνων δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα, κάθε χρόνο θάνατοι συμπολιτών μας σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα οφείλονται και στις παράνομες διαφημίσεις.
Έτσι, λοιπόν, τη Δευτέρα 26 Απριλίου ξεκινάμε την αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, κατ' αρχήν πιλοτικά στον άξονα της Λεωφόρου Κηφισίας και στη συνέχεια προχωρούμε στον καθαρισμό των αξόνων της Μαραθώνιας διαδρομής.
Πριν δυο - τρεις μέρες είχαμε συνάντηση και με τους Δημάρχους που έχουν την ευθύνη των συγκεκριμένων περιοχών. Ήταν εδώ ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμαρχος Κηφισιάς, ο Δήμαρχος του Αμαρουσίου, ο Δήμαρχος Χολαργού, όλοι όσοι εμπίπτουν στη συγκεκριμένη διαδρομή, έχουν την ευθύνη ως άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όπως γνωρίζετε την 31η Οκτωβρίου 2010 η χώρα μας διοργανώνει την 28η Μαραθώνια Διαδρομή, τους αγώνες. Σε μια τέτοια κορυφαία αθλητική οργάνωση η εικόνα της Αθήνας δεν επιτρέπεται να είναι ταυτισμένη με την αναρχία, την ανομία και την ασχήμια.
Είναι αυτονόητο ότι θα είμαστε σε στενή συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους όλης της χώρας, ώστε το έργο των αποξηλώσεων να επεκταθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έχουμε τη βούληση και κυρίως το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο για να περιφρουρήσουμε επιτέλους την ελευθερία της μετακίνησης και την ανθρώπινη ζωή.
Καλούμε, λοιπόν, όλους όσοι εμπλέκονται στο πρόβλημα, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους φορείς του κράτους, τους διαφημιστές και τους διαφημιζόμενους, αλλά και τους μεμονωμένους πολίτες που έχουν διαθέσει χώρο στην πρόσοψη ή στην ταράτσα της ιδιοκτησίας τους να προβούν άμεσα στην απομάκρυνση των παράνομων, ή των αντιαισθητικών αν θέλετε, πινακίδων. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές σε όλους, ότι ο γνώμονας της δράσης είναι ο νόμος, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που καταδικάζουν την παράνομη αυτή δραστηριότητα και η πρόσφατη εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που χαρακτηρίζει διαρκές έγκλημα την παράνομη υπαίθρια διαφήμιση. Για τους διαφημιστές και τους διαφημιζόμενους, η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και προστίμων πρέπει στο εξής να θεωρείται δεδομένη.
Καλούμε, λοιπόν, τους πολίτες να διεκδικήσουν ενεργά το δικαίωμά τους στην ασφάλεια και στην αισθητική του δημόσιου χώρου. Για το λόγο αυτό από σήμερα λειτουργεί στο διαδικτυακό τόπο ο χώρος χωρίς παράνομες διαφημιστικές πινακίδες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.illegalsigns.gov.gr όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να καταγγέλλει με εύκολο και ανέξοδο τρόπο τις περιπτώσεις των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων που υποπίπτουν στην αντίληψή του, προσδιορίζοντας την οδό, τον αριθμό και την περιοχή.
Θέλω κι εγώ, πραγματικά να ευχαριστήσω κεντρικά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και γενικά την Τροχαία γιατί όλους αυτούς τους μήνες και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής -και είναι εδώ ο Περιφερειάρχης ο Ηλίας Λιακόπουλος- κάναμε την προεργασία. Ο αρμόδιος Δήμος και η αρμόδια Γραμματεία της Περιφέρειας θα είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν άμεσα στην αποξήλωση, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ταυτόχρονα θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που καλώς ο νόμος προβλέπει και για αυτό το ΣΔΟΕ συμμετείχε όλη αυτήν την περίοδο στις προετοιμασίες.
Καλούμε, λοιπόν, τους πολίτες να συμμετέχουν σ' αυτήν την προσπάθεια. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν ευαισθητοποιούμαστε, ούτε τα καταφέρνουμε μόνον όταν πρέπει να πετύχουμε σε μεγάλα γεγονότα, όπως πράξαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Θα σας κάνω μια σύντομη μονάχα εξήγηση στο πώς θα λειτουργήσει μέσα στο site. Είναι ένα τυπικό σημείο του Λεκανοπεδίου, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να μπαίνει στο site, να βάζει το όνομά του, αν δεν θέλει ανωνύμως και να αναφέρει: Θέλω να επισημάνω την ύπαρξη της παράνομης διαφημιστικής πινακίδας στην οδό τάδε, αριθμό τάδε. Ταυτόχρονα επισυνάπτει και φωτογραφία, σήμερα ξέρετε το αντικείμενο της φωτογραφίας είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι απλό και μέσω του κινητού αν δεν έχει φωτογραφική μηχανή, τοποθετείς τη φωτογραφία, την οποία αποστέλλεις βεβαίως με e-mail και στη συνέχεια βάζει και κάποιο σχόλιο, όποιο σχόλιο αυτός νομίζει συγκεκριμένο.
Αυτό πηγαίνει στην Τροχαία και στη συνέχεια η Τροχαία πιστοποιεί ότι πράγματι η πινακίδα είναι εκεί, πράγματι είναι παράνομη. Αυτή κοινοποιείται και στο Δήμο. Ο Δήμος έχει κατά νόμο την αρμοδιότητα άμεσα να προχωρήσει στην αφαίρεση.
Ταυτόχρονα όμως θα καταγράφεται και η παρανομία που πάει να πει, ότι αυτός ο οποίος διαφημίστηκε, είτε η διαφημιστική εταιρεία, είτε μέσω του διαφημιζόμενου θα πρέπει να πληρώσει, να του επιβληθεί και το πρόστιμο το οποίο προβλέπεται.
Υπό αυτήν την έννοια υπάρχει ένα κόστος. Φαντάζεστε πόσες τεράστιες πινακίδες υπάρχουν, με σιδηροκατασκευές ή όχι; Μόνον ο καθαρισμός της Κηφισίας, αυτό το πιλοτικό κομμάτι που θα κάνουμε, θέλει φορτηγά, θέλει εργάτες, θέλει μηχανήματα, αυτό είναι ένα κόστος.
Θα το κάνουμε εμείς, αλλά στη συνέχεια βεβαίως σύμφωνα με όσα έχουμε πει με την Περιφέρεια και κυρίως με το ΣΔΟΕ θα προχωρήσει το ΣΔΟΕ στη διαδικασία της επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται. Αυτά, ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Γιάννη.

Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα σημεία θα θίξω πάνω στο πλαίσιο που ανέπτυξε ο κ. Υπουργός και στις κατευθύνσεις της πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και της κυβερνητικής πολιτικής.
Το πρώτο που θα ήθελα να διευκρινίσω και να τονίσω είναι, η χρηματοδότηση μέχρι τώρα των παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας την τελευταία δεκαετία και έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθήσουμε την πορεία της χρηματοδότησης σε σχέση και με την καμπύλη των ατυχημάτων. Ασφαλώς και οι δημόσιες υποδομές, τα δημόσια έργα και οι παρεμβάσεις δεν έχουν άμεση θα έλεγα προέκταση στην καμπύλη και στο δείκτη, έχουν όμως μεσοπρόθεσμες πολύ σημαντικές επιπτώσεις.
Στο Γ' ΚΠΣ, θυμίζω ότι είχε διαμορφωθεί από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και κατά τα 2/3 υλοποιήθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2004, είχαν διασφαλιστεί πόροι 130 εκατομμύριων ευρώ για παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας από το Ταμείο Συνοχής και από το Περιφερειακό Ταμείο.
Παρ' ότι υπήρχαν υπερδεσμεύσεις 180 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, στο τέλος έχουμε και απώλειες 42 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας. Μικρό το ποσό που είχε δεσμευτεί ασφαλώς των 130 εκατομμυρίων €. Αδιανόητο όμως με έναν χρόνο καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος του Γ' ΚΠΣ λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών το καλοκαίρι του 2007 στην Πελοπόννησο, να έχουμε και απώλειες πόρων, παρ' ότι εξαγγελίες και υπερδεσμεύσεις υπήρξαν.
Χειροτέρεψε όμως η κατάσταση στην Δ' Προγραμματική Περίοδο, στο ΕΣΠΑ, που διαμορφώθηκε από την απελθούσα Κυβέρνηση. Παρ' ότι θα έπρεπε αναλογικά να έχουμε αύξηση, έστω τη φυσική αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, έχουμε μείωση, υποδιπλασιασμό, 54 εκατομμύρια ευρώ μόνον έχουν προγραμματιστεί, έχουν διασφαλιστεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για την οδική ασφάλεια.
Αυτό δείχνει ότι είχε πολύ χαμηλά στην εκτίμησή της, στην πολιτική της και στις επιλογές της η απελθούσα Κυβέρνηση τα θέματα οδικής ασφάλειας. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό αν θέλετε έχει και την προέκτασή του σ' αυτά που ανέφερε τόσο ο κ. Υπουργός, όσο και ο κ. Σηφουνάκης προηγουμένως και που γνωρίζουμε όλοι τα οδυνηρά αποτελέσματα.
Αυτό έγινε για δύο λόγους. Ο πρώτος και βασικός λόγος είναι ότι η δραστική μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων τα προηγούμενα χρόνια που ήταν μια συνειδητή επιλογή από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έδινε τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν τέτοια έργα οδικής ασφάλειας, γιατί και στο Γ' και στο Δ' χρειαζόταν και η εθνική συμμετοχή.
Το δεύτερο είναι η ανάγκη που είχε η προηγούμενη Κυβέρνηση, ιδιαίτερα στις προεκλογικές περιόδους, να δημοπρατεί έργα χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες. Θα πω χαρακτηριστικά ότι ήμουν προχθές επίσκεψη στο Νομό Γρεβενών και βρέθηκα μπροστά σε μια πραγματικότητα, σ' ένα περιφερειακό έργο, περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ, στο βορειοδυτικό όγκο της Πίνδου, το οποίο δημοπρατήθηκε παραμονές εκλογών του 2007, χωρίς γεωτεχνικές και υδρολογικές μελέτες, σε μια περιοχή που λόγω και των πυκνών χιονοπτώσεων έχουμε συνεχή ροή και υπόγειων αλλά και επιφανειακών υδάτων.
Γι' αυτό λοιπόν, ενώ εξελίσσονται τα χωματουργικά, ξεκίνησε η κατολίσθηση. Έχουμε συνεχείς κατολισθήσεις και φυσικά δεν μπορούν τα χωματουργικά να ολοκληρωθούν. Η Κοινοτική Οδηγία 2008/96 επιβάλλει στα τεύχη δημοπράτησης μια σειρά από μελέτες που πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και μελέτες για την οδική ασφάλεια. Οι ευεργετικές επιπτώσεις δηλαδή από την κατασκευή αυτού του έργου στην οδική ασφάλεια και την προστασία του πολίτη.
Αυτό είναι επιλογή και στη διαβούλευση με τους θεσμικούς παράγοντες της χώρας για το νέο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης των έργων να ενσωματωθεί αυτό το τμήμα της οδηγίας, η οποία στο σύνολό της βεβαίως όπως ήδη ανέφερε ο Υπουργός, μέχρι το τέλος του 2010 θα έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο. Συνεπώς τα τεύχη δημοπράτησης θα περιλαμβάνουν πλέον και μελέτη οδικής ασφάλειας. Και αυτό είναι ένας αποφασιστικός παράγων για να δεσμευτεί η Πολιτεία, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην κατασκευή των δημοσίων έργων από δω κι εμπρός και να έχουν ως βασικό στόχο της κατασκευής ενός δημόσιου έργου, τη ζωή των ανθρώπων και όχι άλλες επιλογές και άλλους στόχους ως κυρίαρχους.
Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα πολύ γρήγορα να θίξω είναι το ειδικό πρόγραμμα που ανέφερε ήδη ο κ. Υπουργός προηγουμένως, 500 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο διαμορφώνουμε και τις λεπτομέρειές  του θα σας παρουσιάσουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή και συνεργασία και με τις 13 Περιφέρειες, γιατί το πρόγραμμα αυτό, κυρίως, θα ενισχύσει το περιφερειακό, νομαρχιακό και παλιό εθνικό δίκτυο. (Το εθνικό δίκτυο πλέον καλύπτεται από τους αυτοκινητόδρομους που έχουν ήδη κατασκευασθεί ή αυτούς που κατασκευάζονται).
Αν δείτε και την πρόσφατη στατιστική των γιορτών του Πάσχα, θα διαπιστώσετε ότι το 80% των ατυχημάτων ήταν σ' αυτό το οδικό δίκτυο.  Εκεί λοιπόν πέφτει το κύριο βάρος μ' ένα πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων ευρώ, 2011-2013 για να καλύψουμε τις ανάγκες με σημειακές παρεμβάσεις, άρσεις επικινδυνότητας,  αλλά και συντήρηση και ανακατασκευή. Θυμίζω ότι μετά τη δημοπράτηση των συμβάσεων παραχώρησης πέντε αυτοκινητοδρόμων το 2007,  ουσιαστικά δεν υπάρχουν χρήματα για να χρηματοδοτείται η συντήρηση του εθνικού δικτύου και γι' αυτό ακριβώς έχει επιδεινωθεί η κατάστασή του τα τελευταία χρόνια.
Η μείωση του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων, ο μηδενισμός σχεδόν των εσόδων του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας που χρηματοδοτούσε τη συντήρηση, οδήγησε ουσιαστικά στην απόλυτη απαξίωση και τ' αποτελέσματα είναι γνωστά.  Το τρίτο ήδη έχει αναπτυχθεί, είναι η ενσωμάτωση της οδηγίας και το τέταρτο σημείο είναι ότι  ξεκινούμε με το πρόγραμμα, όπως αναπτύχθηκε ήδη αναλυτικά για την Αττική. Αντίστοιχο πρόγραμμα εκπονείται για τη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις κωμοπόλεις, στα ημιαστικά κέντρα των περιφερειών τους, εκεί συναντούμε και τα περισσότερα ατυχήματα λόγω των διαφορετικών γεωμετρικών μεγεθών που έχουν οι οδικές υποδομές.
Καλές και ανεπτυγμένες κοντά στα αστικά κέντρα, μόλις απομακρυνόμαστε από αυτές αλλάζουν τελείως τα χαρακτηριστικά τους, πολλαπλασιάζεται με θετικό βαθμό  η επικινδυνότητα και η οδική συμπεριφορά όπως αντιλαμβάνεστε, σε δευτερόλεπτα δεν μπορεί ν' αλλάζει,  ειδικά ορισμένες περιόδους και μέρες του χρόνου και γι' αυτό εκεί έχουμε, καθόλου τυχαία θα έλεγα, και τα πολλά ατυχήματα.

Σ. ΒΟΥΓΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μεταφέρω κατ' αρχήν τους χαιρετισμούς για την πρώτη αυτή δημόσια παρουσία της μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για ν' αντιμετωπίσουμε  το μεγάλο πρόβλημα των νεκρών και των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων.
Ευχαριστώντας σας και για τα καλά σας λόγια, πιάνουμε ξανά το νήμα που είχαμε αφήσει το 2004. Η διυπουργική αυτή Επιτροπή που συγκροτήθηκε το 2001 είχε δώσει πολύ θεαματικά αποτελέσματα. Λειτουργώντας την πρώτη τετραετία είχα την τιμή να συμμετέχω ως Υφυπουργός Μεταφορών τότε. Θεωρώ απολύτως επιβεβλημένη τη συντονιστική προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διότι το Υπουργείο αυτό αναβαθμισμένο στην ουσία ελέγχει, παρακολουθεί και έχει την αρμοδιότητα των 2/3 των πλευρών που στοιχειοθετούν το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων, δηλαδή το δρόμο και τα οχήματα.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει το 1/3, το υπόλοιπο, τον έλεγχο δηλαδή της συμπεριφοράς των οδηγών, μαζί βέβαια με συναρμόδια Υπουργεία όπως το Υπουργείο Παιδείας που μπορεί να βοηθήσει στην κυκλοφοριακή αγωγή, το Υπουργείο Υγείας που σχετίζεται με τη γρήγορη μεταφορά των βαριά τραυματισμένων στα νοσοκομεία και το Υπουργείο Εσωτερικών που όπως θα δούμε στη συνέχεια επηρεάζει μέσω των Δήμων και των Περιφερειών ζητήματα σαν αυτά που συζητούμε σήμερα.
Η πρώτη προσπάθεια είχε θεαματικά αποτελέσματα. Από περίπου 2.200 νεκρούς το 2000, φτάσαμε σε 1.500 το 2004. Διεκόπη βίαια την προηγούμενη 6ετία σε όλους τους τομείς αλλά και στα οδικά τροχαία ατυχήματα,  όπου παρέδωσε μια στάσιμη κατάσταση. Το 2009 είχαμε 1.470 νεκρούς παρά το γεγονός πως το οδικό δίκτυο, κυρίως το υπεραστικό, βελτιώθηκε κατά πολύ. Πιάνουμε λοιπόν ξανά το χαμένο νήμα. Ξανά, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, τότε ήταν ο κ. Σημίτης τώρα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και με τη Διυπουργική Επιτροπή, το στρατηγικό σχέδιο και όλες τις δράσεις που ανέφερε στην αρχή ο Υπουργός, ξεκινούμε για να πετύχουμε το στόχο μέσα στην πρώτη τετραετία, να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 1.020 νεκροί.
Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για τα δικά μας στατιστικά πληθυσμιακά και άλλα στοιχεία, είναι 1.020 νεκροί. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο στόχος των 100 νεκρών που βάλαμε από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Τροχαίας, πρέπει να καλυφθεί και να ξεπεραστεί. Τα πρώτα στοιχεία του α' τριμήνου είναι θετικά. Το πρώτο τρίμηνο είχαμε 40 νεκρούς λιγότερους, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δεν εκτιμάται ίσως ανάλογα ότι 40 άνθρωποι λιγότεροι μέσα σ' ένα τρίμηνο έσωσαν τη ζωή τους σε σχέση με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι ο Μάρτιος εμπεριείχε κι ένα τμήμα της εξόδου, της πρώτης εξόδου της Μεγάλης Εβδομάδας για το Πάσχα, δηλαδή αυξημένη κυκλοφορία.
Αυτό όμως που παρατηρήσαμε από την ανάλυση αυτών των 40 που αν συνεχίσουμε έτσι θα μας βοηθήσουν ώστε να υπερκαλύψουμε το στόχο των 100 νεκρών, να φτάσουμε δηλαδή στους 160 αλλά πάντως 100 ήταν ο στόχος που βάλαμε, για να είμαστε ρεαλιστές και αποτελεσματικοί, ήταν ότι τα τροχαία ατυχήματα αντιμετωπίζονται πολύ ικανοποιητικά πια στο εθνικό οδικό δίκτυο εξαιτίας της προσπάθειας του Υπουργείου Υποδομών και του απλώματος των δυνάμεων της Τροχαίας στο εθνικό οδικό δίκτυο και μας ξεφεύγουν ακόμη στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και μέσα στις πόλεις.
Γι' αυτό ακριβώς, αυτή η σημερινή πρωτοβουλία εντάσσεται στην αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων μέσα στις πόλεις, που αφορά κυρίως παράσυρση πεζών που είναι ο πιο ευάλωτος χρήστης, κυρίως νέων παιδιών γύρω από σχολεία, μεγάλων σε ηλικία ατόμων, συνταξιούχων που παρασύρονται ή εκτροπές δικύκλων τα οποία κυκλοφορούν με τον τρόπο που κυκλοφορούν.
Επομένως η καινούργια μεγάλη προσπάθεια που ξεκινάμε αφορά στην καταπολέμηση και μέσα στις πόλεις και φυσικά χρειάζονται συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους με διαφόρους τρόπους. Για να μην κλέβω άλλο από τον πολύτιμο χρόνο σας, θα σας πω πως εμείς θα συμπαρασταθούμε και στην προσπάθεια αυτή, την καινούργια του Υπουργείου, την εξειδικευμένη, για την αποκαθήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
Από τη μεθεπόμενη Δευτέρα, στις 26 του μηνός το πρωί, που θα ξεκινήσει η προσπάθεια του Υπουργείου και η Αστυνομία και οι Διευθύνσεις της Τροχαίας θα σταθούν δίπλα στο πρώτο κομμάτι της Κηφισίας από το Ζηρίνειο μέχρι το «Υγεία» που θα επεκταθεί στη συνέχεια στη Λεωφόρο Καβάλας, στην Πειραιώς που θ' αποτελέσουν πρότυπους άξονες. Θα διασφαλίσουμε την τάξη στην προσπάθεια αποκαθήλωσης των παράνομων πινακίδων και θα διευκολύνουμε τη ροή της κυκλοφορίας ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στους οδηγούς.
Οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και για την οδική ασφάλεια και για την οπτική ενόχληση και για την αισθητική ρύπανση των πόλεων. Με την έννοια αυτή, ξεκινώντας από το κρίσιμο αυτό σημείο και συμπληρώνοντας τις προσπάθειες με τους Δήμους ώστε να τους πιέσουμε, γιατί μαζί τους μόνο μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να βάλουν περισσότερες διαβάσεις επιφανείας, να προστατεύσουμε τα πεζοδρόμια από τη διέλευση των τροχοφόρων κυρίως των μηχανοκίνητων δικύκλων, να προστατεύσουμε τους πεζούς στις στάσεις, στις ράμπες για τα άτομα με αναπηρία, τα οχήματα στις στροφές και βεβαίως να προστατεύσουμε και να ελέγξουμε την οδήγηση κάτω από την επήρεια αλκοόλ που είναι δική μας δουλειά, νομίζω πως θα ολοκληρώσουμε τους στόχους μας, θα τους ξεπεράσουμε. Γι' αυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος που και η σημερινή συνάντηση εδώ είναι το πρώτο δημόσιο βήμα της λειτουργίας της Διυπουργικής Επιτροπής που θα αποφέρει, είμαι βέβαιος, τα ίδια θετικά αποτελέσματα που είχαμε και στην πρώτη πενταετία. Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είμαστε έτοιμοι ν' ακούσουμε τις ερωτήσεις σας.
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Επειδή είπε αυτό ο Υπουργός,  θέλω να σας πω ότι με τον Περιφερειάρχη, τον κ. Ηλία Ηλιακόπουλο τη Δευτέρα 26 του μηνός και εγώ και εκείνος θα είμαστε παρόντες στην έναρξη της αποξήλωσης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, καλά και άγια όσα εξαγγείλατε. Ωστόσο θεωρώ ότι κατά γενική ομολογία το θέμα της οδικής συμπεριφοράς είναι κατά βάση θέμα παιδείας. Θεωρώ ότι δεν θίξατε κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε τίποτα για πιθανή συνεργασία και με συναρμόδια Υπουργεία, όπως το Περιβάλλοντος ή το Παιδείας, ώστε να δημιουργηθούν κάποια πάρκα οδικής ασφάλειας όπως υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ή και την εισαγωγή ακόμα της οδικής συμπεριφοράς ως βασικό μάθημα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι τέτοιο ώστε να υπάρχει και ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα και όχι κάποιες άμεσες παρεμβάσεις, ίσως και αμφιβόλου αποτελέσματος;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ' όλα αναφέρεστε σε θέματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί. Έχουν εξαγγελθεί μέτρα τα οποία συμπεριλαμβάνουν δράσεις όπως αυτές εσείς επισημαίνετε, ήδη από την εισήγηση που κάναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου. Τα Υπουργεία στα οποία αναφέρεστε, συμμετέχουν στη Διυπουργική Επιτροπή.
Στα 20 μέτρα συν δύο πρωτοβουλίες που ανακοινώσαμε στις 22 Δεκεμβρίου, αναφερθήκαμε μεταξύ των άλλων στην ανάγκη εισαγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενός εγχειριδίου, προκειμένου οι μαθητές από τη μικρή ηλικία να εξοικειώνονται με το θέμα της οδικής ασφάλειας και είμαστε σε μια συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας το οποίο, επαναλαμβάνω, συμμετέχει στη Διυπουργική Επιτροπή. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο υπάρχει στο τραπέζι, μας απασχολεί.
Όσον αφορά στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής υπάρχουν σε πάρα πολλούς Δήμους, είναι θέμα πια των φορέων της Αυτοδιοίκησης να φροντίζουν για τη λειτουργία των πάρκων αυτών. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η εμπειρία είναι κάπως μικτή, σύνθετη. Αλλού έχουμε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής τα οποία λειτουργούν και συμφιλιώνουν τους μικρούς πολίτες με αυτό το αντικείμενο, αλλού είναι εγκαταλελειμμένα απολύτως, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού, είτε αδιαφορίας των τοπικών αρχόντων.
Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε εμείς είναι ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση, προκειμένου να έχουμε μια διαχείριση από τους μαθητές και τα σχολεία αυτών των ίδιων των πάρκων, δηλαδή μήπως θα πρέπει να έχουν έναν αυξημένο λόγο πέραν των φορέων Αυτοδιοίκησης, οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να έχουν εντάξει μια δραστηριότητα επίσκεψης και τρόπον τινά διδασκαλίας στην πράξη, εφαρμοσμένης διδασκαλίας του θέματος της οδικής ασφάλειας στους μαθητές κάποιες ώρες, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητούμε, άρα λοιπόν και τα δύο θέματα που θέσατε και τα θέσατε πολύ ορθά γιατί είναι σημαντικά, είναι θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις πολιτικές πρωτοβουλίες μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τα προβλήματα με τα τροχαία ατυχήματα, είναι και ο δρόμος είναι και ο κακός οδηγός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σκέφτεστε ν' αλλάξετε τα όρια ταχύτητας γιατί βλέπουμε ότι έχει αλλάξει και η ποιότητα του δρόμου. Δεν μπορούμε δηλαδή σ' ένα δρόμο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πάει ένα αυτοκίνητο με 80 χλμ. να υπάρχει ακόμα με πινακίδα 30 χλμ., και αυτό είναι επικίνδυνο. Τι θα κάνετε με τα πρόστιμα για τον κακό οδηγό, αν σκέφτεστε να μειώσετε ή ν' αυξήσετε τα πρόστιμα, π.χ. για ζώνη ασφαλείας και θα ήθελα να μάθω όσον αφορά στην αποξήλωση που ξεκινάει στις 26 του μηνός, αν έχουν ενημερωθεί οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν βάλει διαφημιστικές πινακίδες κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισίας, πόσο θα είναι το πρόστιμο και αν κάποιος πει ότι εγώ την κατεβάζω θα το πληρώσει; Δηλαδή πώς θα επιβάλλεται το πρόστιμο;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θέσατε νομίζω τρία θέματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να πω το εξής, ότι είχαμε φτάσει στο σημείο οι διαφημιστικές πινακίδες ή το κύκλωμα αυτό των διαφημιστικών πινακίδων, να καθορίζει τα όρια ταχύτητας στους εθνικούς δρόμους και τους επαρχιακούς. Αυτό θα σας έχουν ενημερώσει από το Υπουργείο οι αρμόδιοι παράγοντες απ' το Υπουργείο Υποδομών. Προτίθεστε να αλλάξετε αυτή την κατάσταση και σε ποιον ορίζοντα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θέσατε τρία θέματα. Όσον αφορά στα όρια ταχύτητας, καθορίζονται με βάση κάποιους κανόνες. Εμείς επειδή δημιουργούνται νέοι αυτοκινητόδρομοι, επειδή βελτιώνεται το οδικό δίκτυο, πράγματι πρέπει να επικαιροποιήσουμε τα όρια ταχύτητας με την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων.
Πρέπει να σας πω όμως ότι οι οδηγοί -λέω το αυτονόητο, αλλά δεν είναι τόσο αυτονόητο το αυτονόητο στην Ελλάδα- θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δέχθηκα ένα γράμμα προσφάτως από έναν φίλο ανώνυμο, ο οποίος μας παραπονέθηκε για το νέο δρόμο που συνδέει την Τρίπολη με την Μεγαλόπολη. Μετά την παράκαμψη των στροφών στην περιοχή τη δύσκολη, στις Βίγλες της Μεγαλόπολης, αφού χρησιμοποιούμε πια το νέο αυτοκινητόδρομο τη νέα σήραγγα που δώσαμε στην κυκλοφορία πριν λίγες ημέρες, η ταχύτητα ασφαλώς είναι μεγαλύτερη.
Παραπονέθηκε όμως ο φίλος ότι οι ταμπέλες μέσα στη σήραγγα αναφέρουν ότι το όριο ταχύτητας είναι 60 χλμ. Προφανώς σε όλες τις σήραγγες η ταχύτητα είναι 60 χλμ. Είναι κανόνας αυτό, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω το όριο ταχύτητας. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, για τη σήραγγα μιλάω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εμείς μιλάμε για δρόμους. Δεν μπορεί στη Συγγρού να είναι 60 χλμ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μια στιγμή. Μίλησα πριν γενικά για τα όρια ταχύτητας και σας είπα ότι πράγματι όταν έχεις νέους αυτοκινητόδρομους, όταν έχεις βελτίωση του οδικού δικτύου, πρέπει να επικαιροποιήσεις τις σημάνσεις. Αλλά βλέπω και μου κάνει εντύπωση, ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται επειδή ακριβώς ίσως δεν έχουν ενημέρωση, αγνοούν ορισμένα βασικά στοιχεία τα οποία διέπουν τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται τα όρια ταχύτητας σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση μιας σήραγγας.
Το δεύτερο θέμα το οποίο θέσατε και αφορά τις ποινές ...;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση χωρίς μικρόφωνο)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όταν είπαμε πριν ότι θα κάνουμε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της χώρας κεντρικό και περιφερειακό σε μήκος μεγαλύτερο των 10 χιλιάδων χλμ περιλαμβάνονται και τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
Όσον αφορά στις ποινές, έχουμε πει στο πλαίσιο της πολιτικής που εξαγγείλαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θέλουμε να επιβάλλονται ποινές οι οποίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο λεγόμενο point system, αλλά να επηρεάζουν και το σύστημα bonus - malus των ασφαλιστικών καλύψεων που έχουν οι οδηγοί για τα οχήματά τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν πρόκειται να έχουμε κάποιες αλλαγές στον ΚΟΚ;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αλλαγές στον Κώδικα μπορούμε να κάνουμε. Θα τις συζητήσουμε. Στο πλαίσιο της διυπουργικής θα γίνει αυτή η συζήτηση για να έχουμε την εμπειρία και φορέων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο άλλων Υπουργείων. Τον Κώδικα δεν θα τον αλλάξουμε εμείς. Θα συζητήσουμε στο πλαίσιο της διυπουργικής και στο Εθνικό Συμβούλιο. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε αλλαγές, αλλά δεν έχουμε κάποια απόφαση αυτή την ώρα για να την ανακοινώσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όταν λέτε αλλαγές εννοείτε ότι σχεδιάζετε π.χ. να μειώσετε κάποια πρόστιμα τα οποία ήταν αυξημένα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι να μειώσουμε πρόστιμα τα οποία είναι αυξημένα. Να δούμε ένα νέο τρόπο με τον οποίο τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι πρόστιμα τα οποία πραγματικά ανταποκρίνονται στο ατόπημα, στην παρανομία του οδηγού, δεύτερον, εισπράττονται και τρίτον, μπορούν να είναι πρόστιμα τα οποία οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Εμείς δεν είμαστε της αντίληψης ο ρυπαίνων πληρώνει. Δηλαδή κάποιος που έχει  χρήματα μπορεί να πληρώνει τα πρόστιμα επειδή ακριβώς δεν του κοστίζει και τίποτα και να συνεχίζει να παρανομεί; Άρα, λοιπόν, θέλει μια άλλη αντίληψη. Είναι ένα γενικότερο θέμα και σας παρακαλώ μην θεωρείτε ότι δίνοντας αποσπασματικές λύσεις, λύνουμε και το πρόβλημα. Δεν το λύνουμε το πρόβλημα.
Οι παρεμβάσεις του ΚΟΚ και οι αλλαγές θα γίνουν αφού ακριβώς ακούσουμε τις προτάσεις από τους επιστημονικούς φορείς, από τους κοινωνικούς φορείς, στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου για την Οδική Ασφάλεια το οποίο σας είπα ξεκινάει τη λειτουργία του. Και βεβαίως σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
Αν δεν συζητήσουμε με την Τροχαία πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε εμείς αλλαγές στον ΚΟΚ; Ασφαλώς όχι. Αυτό το είπαμε και είναι κάτι το οποίο το σχεδιάζουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση χωρίς μικρόφωνο)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, στο άρθρο 2 του 2946, οι διαφημιστικές πινακίδες για τις οποίες μιλάμε είναι όλες παράνομες. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Δηλαδή θα έλεγα το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των πινακίδων που συναντούμε καθώς οδηγούμε ή περπατούμε στους δρόμους της Αθήνας, είναι πινακίδες παράνομες.
Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό, είτε αυτές αφορούν οποιοδήποτε τύπο με κατασκευή, είτε αφορούν ελαφρές πινακίδες που μπορεί να τοποθετήσει ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα που ο ίδιος παρέχει, είτε τις αφίσες, τα πάνελς στα οποία τοποθετούνται, όλα αυτά είναι παράνομα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση χωρίς μικρόφωνο)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κάνετε λάθος. Και υπάρχει τρόπος να το λύσουμε οριστικά το πρόβλημα, με μία διαδικασία όπου η διαφήμιση, γιατί θα έχουμε υπαίθρια διαφήμιση, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο στη λειτουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας η ενημέρωση, η πληροφόρηση των πολιτών για προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει και έχουμε σκέψεις γι' αυτό, να προχωρήσουμε σε πιστοποίηση τέτοια, ώστε κάθε πινακίδα η οποία υπάρχει σε δημόσιο χώρο να έχει τη δέουσα πιστοποίηση, ώστε να προκύπτει ότι νομίμως έχει τοποθετηθεί. Ότι έχουν πληρωθεί τα τέλη, ότι είναι σε σωστό χώρο κ.λπ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση χωρίς μικρόφωνο)
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο κ. Ρέππας; Πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία νόμιμη την οποία και ακολουθήσαμε. Το Υπουργείο Εσωτερικών κατά νόμο κοινοποιεί στους δήμους να προχωρήσουν καταρχήν στην ενημέρωση εκείνων των διαφημιζόμενων και διαφημιστικών εταιριών που έχουν παράνομες πινακίδες και μέσα σε πέντε μέρες να αποξηλωθούν.
Στη συνέχεια βεβαίως ο νόμος είναι ανοιχτός και με την απόφαση και του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και την εγκύκλιο του Αρείου Πάγου, έχουν ενημερωθεί όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάποιοι προχώρησαν, δεν θέλω να σας αναφέρω κάποιους δήμους. Ήρθε ένας δήμος ο οποίος είπε εγώ είμαι στο λεκανοπέδιο, είχα 366 παράνομες πινακίδες και τελικά απεδείχθη και απέσυρα 416. Που πάει να πει ότι μέσα στο διάστημα αυτό υπήρχαν και άλλες που δεν ήταν καταγεγραμμένες.
Άρα, οι νόμιμες διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί. Όποια πινακίδα είναι σε πεζοδρόμιο ή στο ενδιάμεσο διαχωριστικό είναι παράνομες διότι απαγορεύονται. Μέσα στο πλαίσιο που είπαμε πριν, θα υπάρξουν και καινούργιες προδιαγραφές, είμαστε σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ. Πεζοδρόμιο κάτω από τρία μέτρα δεν μπορεί να υπάρχει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση χωρίς μικρόφωνο)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αφού υπάρχει ο νόμος για την υπαίθρια διαφήμιση, για διαφημιστικές πινακίδες, το άρθρο 2 που λέει απαγορεύονται όλες αυτές οι πινακίδες εξ ορισμού. Σας λέω, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των πινακίδων που σήμερα υφίστανται, είναι παράνομες και αυτό το μήνυμα πρέπει να το δώσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση χωρίς μικρόφωνο)
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Να σας πω ότι όπου δεν υπάρχουν στοιχεία σε αναρτημένη διαφήμιση - πινακίδα, αυτές απ' το νόμο είναι παράνομες. Θεωρούνται ρύποι και αυτοδίκαια φεύγουν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση χωρίς μικρόφωνο)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ' όλα, νομίζω για τα θέματα αυτά έδωσε προκαταβολικώς κάποια απάντηση ο κ. Μαγκριώτης. Σας λέω ότι τα έχουμε εκτιμήσει. Προσβλέπουμε στην αξιοποίηση πόρων από το ΠΔΕ το οποίο είναι αυξημένο σε σχέση με το ΠΔΕ που διέθετε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Δεύτερον, θα έχουμε τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσουμε το πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε δράσεις για την οδική ασφάλεια. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των δράσεων και των πρωτοβουλιών δεν απαιτεί πόρους ή απαιτεί ελάχιστους πόρους.
Είναι μελετημένο το πρόγραμμα αυτό. Οι δαπάνες, πρώτα απ' όλα για την αποξήλωση των πινακίδων είναι ελάχιστες δαπάνες. Και αν επικρατήσει μια αντίληψη ότι εμείς οι ίδιοι, με τη συμμετοχή του κάθε πολίτη τελικά επιβάλλουμε τη νομιμότητα και δεν επιτρέπουμε, με την έγκυρη καταγγελία και την έγκυρη ενημέρωση σε οποιοδήποτε παρανομούντα να δημιουργεί αυτή την ασχήμια, αυτό το αισθητικό τσουνάμι, το οποίο κατακλύζει όπως είπα τη ζωή μας, τότε θα έχουμε μια άλλη αντίληψη, ένα άλλο περιβάλλον και χωρίς να ξοδέψουμε ούτε ένα ευρώ θα έχουμε πετύχει έναν πολύ σημαντικό σκοπό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε στα θεσμικά μέτρα, την κοινοτική οδηγία 2008/96, τι ακριβώς είναι γιατί δεν το ξέρω τι είναι αυτό.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Είναι μια κοινοτική οδηγία, η οποία αφορά στην οδική ασφάλεια και η κοινοτική αυτή οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τέλος του 2010.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Τι προβλέπει;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αναφέρεται και αυτό το κάνει το Υπουργείο μας, στην ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας, ιδίως στον τομέα των υποδομών. Αναφέρεται ακριβώς στη διάσταση, στην ψυχή της οδικής ασφάλειας, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή των οδικών έργων.
Είναι κάτι το οποίο θα μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, όπως σας είπα και είναι ένας παράγοντας ο οποίος συνυπολογίζεται, όσον αφορά στο σχεδιασμό των οδικών έργων από εδώ και πέρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Και το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας σήμερα, της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, που λέει για την πετρελαιοκίνηση. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο σήμερα για πετρελαιοκίνηση.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν έχουμε πάρει κάποια τέτοια απόφαση. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Είναι θέμα με συναρμοδιότητα άλλων Υπουργείων. Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να κάνουμε ανακοινώσεις, άλλωστε η χώρα τώρα έχει ανάγκη από πυραυλοκίνηση, όχι από πετρελαιοκίνηση, πυραυλοκίνητοι πρέπει να γίνουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  (Μιλάει εκτός μικροφώνου).
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Είναι χιλιάδες και το 80%, για να μην πω παραπάνω, είναι αυθαίρετες και παράνομες. Εμείς θέλουμε να ζητήσουμε τη βοήθειά σας, τη Δευτέρα στις 26 να είστε εκεί, να βοηθήσετε να γίνει συνείδηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Πότε θα ολοκληρωθεί; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα;
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Έχει χρόνο μπροστά και προχωράμε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Μακάρι να πάρουν το μήνυμα όλοι και να μας απαλλάξουν από αυτόν τον κόπο, να το κάνουν οι ίδιοι.
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Σας πληροφορώ ότι ήδη δύο μεγάλες εταιρείες, η μια είναι ανώνυμη και του δημοσίου, ήδη επικοινώνησαν μαζί μας ότι ξεκινούν την αφαίρεση όπου το διαφημιστικό προϊόν είναι παράνομο και όχι μόνο.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Να είναι ισχυρό το μήνυμα από τη σημερινή συζήτησή μας και νομίζω αυτό από μόνο του θα δώσει αποτελέσματα. Ευχαριστούμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  (Μιλάει εκτός μικροφώνου).
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Το θέμα τότε είναι σύνθετο. Έχει να κάνει και με την παράνομη κατασκευή, έχει να κάνει και με την παράνομη διαφήμιση. Εμπλέκεται και ο ιδιοκτήτης και η διαφημιστική εταιρεία και ο διαφημιζόμενος.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όσον αφορά στις διαφημίσεις στις ταράτσες, είναι τόσο σύνθετο και πολύπλοκο το θέμα αυτό και γι' αυτό ακριβώς ...;
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Προσδιορίζονται τα πρόστιμα από το νόμο για κάθε περίπτωση.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρέπει να σας πω ότι κάποιοι πολίτες δέχονται να τοποθετηθούν στις ταράτσες των πολυκατοικιών που είναι τα διαμερίσματά τους τέτοιες πινακίδες, μπορεί να πάρουν κάποιο ποσό χρηματικό στην αρχή, μετά δεν παίρνουν ούτε αυτό, δεν μπορούν να το διεκδικήσουν.
Οι διαφημιστικές εταιρείες έχουν φροντίσει να τοποθετούν υπόλογους έναντι του νόμου είτε υπερήλικες, είτε ξένης εθνικότητας, ή διπλής υπηκοότητας, ώστε να μην είναι εύκολο να τους βρει κάποιος και χίλια δυο άλλα ευτράπελα τα οποία οδηγούν σε αυτό το χάλι το οποίο ζούμε. Αυτό το χάλι πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Για το χρονοδιάγραμμα πάντως, να ξέρετε ότι ο κ. Οικονομίδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων και ο κ. Ζαφόπουλος που σχεδιάζει τα συνεργεία και όλη αυτή την προσπάθεια, θα συνεχίσουμε, δεν θα σταματήσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Μια τελευταία ερώτηση μπορώ, επιτρέπετε; Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μας πείτε, επειδή καλύφθηκε το θέμα απ' ότι καταλαβαίνω, σχετικά με το θέμα των μελλοντικών αποκρατικοποιήσεων, τι πρέπει να περιμένουμε γενικά από αυτά που ελέγχει το Υπουργείο. Γιατί πολύς λόγος γίνεται.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Εμείς, σήμερα δε θα κάνουμε καμία ανακοίνωση. Τα όσα γράφονται είναι αποτέλεσμα και προϊόν των ερευνών που κάνετε εσείς, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που καλύπτετε.
Αυτό το  οποίο θέλω να σας πω μόνο, είναι ότι πράγματι πρέπει να επιταχύνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Και διαρθρωτικές αλλαγές δεν είναι μόνον οι μετοχοποιήσεις ή οι αποκρατικοποιήσεις σε Οργανισμούς που ελέγχονται σήμερα από το Δημόσιο.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λάβετε υπόψη σας τούτο: Θα πρέπει να προχωρήσουμε προφανώς σε τέτοιου τύπου διαρθρωτικές αλλαγές,  μετοχοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις, αλλά στις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν νευραλγικό ρόλο στη δημόσια διοίκηση της χώρας και ιδίως στην ελληνική οικονομία, ο έλεγχος πρέπει να παραμείνει στο Δημόσιο.
Επίσης, διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι κι εκείνες οι οποίες αφορούν στις συνενώσεις ή συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και φορέων που εξυπηρετούν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.
Αν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ανακοινώσεις και συνέντευξη για το θέμα αυτό, θα το κάνουμε. Μην περιμένετε με μια ερώτηση να αναλύσουμε την πολιτική μας, για ένα τόσο μεγάλο θέμα, σήμερα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Για τις πινακίδες ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πέρα από το λεκανοπέδιο και το βασικό οδικό δίκτυο που αναφερθήκατε, σκοπεύετε να κάνετε παρεμβάσεις και στις τουριστικές περιοχές; Υπάρχει τεράστιο θέμα.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Σε όλη την Ελλάδα, με έναν τρόπο προγραμματισμένο, συστηματικό και εφόσον το μήνυμα αυτό περάσει στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.
Πρέπει να σας πω ότι η λειτουργία της Διυπουργικής και του Εθνικού Συμβουλίου, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δώσει ρόλο και στους φορείς σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομό, σε κάθε επαρχία και νησί, προκειμένου και εκεί να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες.

Συνημμένα Αρχεία
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 01)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 02)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 03)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 04)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 05)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 06)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 07)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 08)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 09)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 10)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 11)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 12)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 13)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 14)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 15)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 16)
παράνομες πινακίδες (φωτογραφία 17)
ΥποΜεΔι 2010.0414 ΔΤ Συνέντευξη Τύπου για οδική ασφάλεια.doc


Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Άνοδος της ανεργίας - Ποσοστό της ανεργίας

5 48


alt


Στο 11,3% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας τον Ιανουάριο, από 9,4% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα και 10,2% που ήταν το Δεκέμβριο του 2009, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2009 σε 4.445.743 άτομα.

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 21,8% σε ετήσια βάση φτάνοντας στα 567.132 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός διαμορφώθηκε σε 4.276.258 άτομα.

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 14,9% από 13,3% πριν από ένα χρόνο και στους άντρες αυξήθηκε στο 8,7% από 6,7%.

Κατά ομάδες ηλικιών, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στους νέους 15-24 ετών (30,4%) και στην ομάδα 25-34 ετών (14,6%).


Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Ασφυκτική πίεση του spread - Έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με υψηλότερο επιτόκιο

5 48

alt


Συνολικό ποσό ύψους 1,95 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4,6 φορές έναντι συντελεστή κάλυψης 3,23 στην προηγούμενη έκδοση, με την χώρα, ωστόσο, να καταβάλει υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Ο ΟΔΔΗΧ αποδέχτηκε συμπληρωματικές, μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση στη δημοπρασία των ΕΓΔ 13 εβδομάδων διαμορφώθηκε στο 3,65%, έναντι 1,67% στην προηγούμενη έκδοση της 19 Ιανουαρίου. Ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 23η Απριλίου.

Ασφυκτική πίεση του spread

Νέο ιστορικό υψηλό σήμερα για το spread των ελληνικών 10ετών ομολόγων που ανήλθε μέχρι τις 483 μονάδες βάσης.

Η οικονομική βοήθεια που θα παράσχει η Ευρωζώνη στην Ελλάδα, σε περίπτωση που χρειαστεί, θα είναι μέσω «πακέτου» δανείων, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, αποκλείοντας την ιδέα της αγοράς ελληνικών ομολόγων.

«Αν χρειαστεί να παρασχεθεί οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα, τότε η επιλογή θα είναι ένα ?πακέτο? πιστώσεων, το οποίο στην περίπτωση της Γερμανίας θα προέλθει μέσω της κρατικής KfW», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Γιόεργκ Άσμουσεν. «Η λύση της αγοράς ελληνικών ομολόγων έχει αποκλεισθεί», τόνισε.

Ανησυχία ΕΚΤ για Τράπεζες

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τις ελληνικές τράπεζες και ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που διέρρευσε στο πρακτορείο Reuters.

Οι ελληνικές τράπεζες επωφελούνται από τη ρευστότητα που παρέχει η ΕΚΤ, ενώ οι πρόσφατες αλλαγές στους κανόνες σημαίνουν ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν κρατικά ομόλογα ως εγγυήσεις για δάνεια, αναφέρει το έγγραφο.

«Η κατάσταση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών παραμένει δύσκολη και μπορεί να επιδεινωθεί», ενώ οι ανησυχίες παραμένουν παρά την ανακοίνωση των λεπτομερειών του πακέτου στήριξης της Ελλάδας.

«Παρά τις δεσμεύσεις των επικεφαλής της ευρωζώνης στις 25 Μαρτίου και του Eurogroup στις 11 Απριλίου, καθώς και την αποφασιστικότητα που εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση για την εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής, οι εντάσεις τις αγορές παραμένουν», τονίζεται.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11379&subid=2&pubid=11274943



Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Surfcasting: Πετονιές, αγκίστρια και μολύβια

5 48

Oι πετονιές, τα αγκίστρια και τα μολύβια παίζουν σημαντικό ρόλο στα ψαρέματά μας και φυσικά στο Surfcasting με τις πολλές ιδιαιτερότητες.


Tο Surfcasting απαιτεί πολλά από τις πετονιές και τα χαρακτηριστικά τους, όπως η διάμετρος, το χρώμα, η θραύση, η αντοχή, το γδάρσιμο κτλ. Tα χαρακτηριστικά αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Για να μπομπινάρουμε (τυλίξουμε) τις μπομπίνες των μηχανισμών, θα χρησιμοποιήσουμε πετονιές καλής ποιότητος με διαμέτρους από 0.30 έως 0.40, πολύ δυνατές, για να αντέξουν καλά το γδάρσιμο στην άμμο, τα φύκια, τα βότσαλα ή τα χαλίκια. Tο χρώμα τους -το κίτρινο και το πορτοκαλί- είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας διευκολύνει ώστε να βλέπουμε στην προέκτασή τους τα δολώματά μας, αλλά και τη φάση του μαζέματος των ψαριών που έχουμε πιάσει. Oσον αφορά το «Shock Leader», η διάμετρός του -από 0.40 έως 0.70- εξαρτάται από την ελαστικότητα του καλαμιού και το βάρος του μολυβιού που πρόκειται να ρίξουμε.

Πετονιές, αγκίστρια και μολύβια

Tο Shock Leader είναι ένα κομμάτι πετονιάς μακρύ 5-6 οργιές, που συνδέεται με τη μάνα από τη μία άκρη μέσω ενός ειδικού κόμπου που λέγεται «Albright Special», ενώ στην άλλη άκρη δένεται ένα στριφτάρι με παραμάνα όπου θα τοποθετήσουμε το μολύβι ή το παράμαλλο. Xρησιμοποιείται για να αντέξει τη μεγάλη δύναμη που χρειάζεται για τη φόρτωση του καλαμιού και η διάμετρός του υπολογίζεται με την ελαστικότητα του καλαμιού και το βάρος του μολυβιού που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε, που θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0.40 και 0.70.

Προσοχή στις «βαμμένες» πετονιές, όπως οι «fluorocarbon coated», που είναι επικαλυμμένες μόνο με fluorocarbon.
Προσοχή στις «βαμμένες» πετονιές, όπως οι «fluorocarbon coated», που είναι επικαλυμμένες μόνο με fluorocarbon.

Για την κατασκευή των παράμαλλων, είναι απαραίτητο να έχουμε στη διάθεσή μας πετονιές με διαφορετικές διαμέτρους και χαρακτηριστικά.

Για τα παράμαλλα απαιτούνται πετονιές γερές, με μεσαία σκληρότητα, χωρίς μνήμη και άχρωμα fluorocarbon ή τουλάχιστον από χρώματα φθοριολαμπής. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης ότι για το κυνήγι κάποιων δυνατών ψαριών όπως τα γοφάρια, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε παράμαλλα από θερμοκολλητικό ατσαλόσυρμα. Προσοχή τέλος στις «βαμμένες» πετονιές, όπως οι «fluorocarbon coated», όπου είναι επικαλυμμένες μόνο με fluorocarbon.


alt

Aγκίστρια
Eίναι σημαντικό να διαθέτουμε μία ποικιλία αγκίστρων που να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μας. Για τα μεγάλα ψάρια γενικά χρησιμοποιούμε ατσάλινα αγκίστρια. Xρηστικά είναι επίσης τα αγκίστρια με μακρύ κοτσάνι, τα λεπτά, τα ίσια ή παπαγαλέ, με κρίκο ή όχι, όπου δολώνουμε σκουλήκια, όπως το αμερικάνικο, ή το φαραώ. Tα παραγαδίσια είναι καλά για να δολώσουμε λωρίδες καλαμαριού, σουπιάς, ή φιλέτα σαρδέλας. Tο μέγεθος των αγκίστρων υπολογίζεται σε σχέση με το μέγεθος των δολωμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε.

Mολύβια
Για να στείλουμε το δόλωμα στην επιθυμητή απόσταση, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μολύβια διαφορετικών μορφών και βαρών, σε συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση της θάλασσας, το μέγεθος των δολωμάτων και βέβαια το βάρος τους.

Στο εμπόριο υπάρχουν ειδικά μολύβια για το Surfcasting, τα οποία έχουν τη δυνατότητα σχεδόν να μηδενίζουν την αντίσταση στον αέρα, ενώ αντίθετα, κατά τη διάρκεια του ψαρέματος να μην ξεσέρνονται από τα ρεύματα, ή από τα κύματα προς την ακτή.

Mολύβια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με ήρεμη θάλασσα είναι τα Rocco Bomb, Beach Bomb, HCC, ενώ με ταραγμένη ή πολύ ταραγμένη θάλασσα αποδοτικό είναι το Cono Meloni, λοξό από τη βάση, ώστε να μένει σταθερό ακόμη σε δυνατά κύματα, ενώ στο πέταγμα λειτουργεί άριστα. Eπίσης, τα Cono Spike, Rocco Spike, British Anchor και άλλα, τα οποία έχουν είτε ενσωματωμένες είτε όχι «άγκυρες» που καρφώνονται στην άμμο του βυθού και τα κρατάνε καλά. Eφόσον υπάρχουν διαφορετικά μολύβια με διαφορετικά σχέδια και βάρη, θα πρέπει να υπολογίσουμε τη δύναμη του καλαμιού, το μέγεθος, το βάρος των δολωμάτων και τις καιρικές συνθήκες. Σε γενικές γραμμές, όταν χρησιμοποιούμε καλάμια «ελαφριά», δεν υπάρχει λόγος να έχουμε μαζί μας μολύβια πολύ βαριά, ενώ όταν ψαρεύουμε σε μεικτούς βυθούς, πρέπει να προσέξουμε πολύ, ώστε να αποφευχθεί το κόλλημα των αλιευτικών μας εργαλείων.

Kείμενο-Φωτογραφίες Νίκος Λυμπερόπουλος

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=13065&subid=2&pubid=9816839#

Profile

fishingmania Alex Vasarmidakis
Κρήτη

Την θάλασσα δέν πρέπει να την φοβάσαι, πρέπει να την σέβεσαι.

greek-sites.gr - Κατάλογος Ελληνικών Ιστοσελίδων

Ημερολόγιο

Οκτώβριος 2014
ΚΔΤΤΠΠΣ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Τελευταίες εγγραφές

ΨΑΡΕΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΑΜΙ! (0 comments)

ΤΖΙΜΗΣ ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ Ο ΣΚΑΡΟΦΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ! (0 comments)

Αναζητώντας τα καλαμάρια (0 comments)

Ψάρεμα Χταποδιού με μπροκαρόλα! (0 comments)

Ένα χταπόδι κρύβεται σε μπουκάλι μπύρας! (0 comments)

Το ψάρεμα της μουρμούρας, τεχνική του casting και τα μυστικά του ψαρέματος. (0 comments)
Οι συνεργάτες του περιοδικού "Ψαρεύω" σε μια ακόμα...

Αιτήσεις χορήγησης αδειών αλιείας ξιφία και μακρύπτερου τόνου. (0 comments)
Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει ότι στη Δ...

Ψάρεμα Ζαργάνας απ'εξω. (0 comments)

Δημοφιλείς εγγραφέςΑπιστία: Μην το πεις... σσσσσ...... (18)
Έπαθε αμνησία μετά από άγριο sex με... Να... (13)
Πέντε στυλ ξυρίσματος και η ερμηνεία τους (11)
5 Λόγοι για να μην στείλεις τον Υπολογιστή σου... (11)
WWF:Σε εξαφάνιση καταδικάζει η διεθνής κοινότητα... (11)

Σελίδες

Tags

Αρχείο

ΨΑΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ

Χάραξη πορείας σε χάρτη

VIDEO ΨΑΡΕΜΑ

Tags

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by pathfinder blogs
Blog Catalog Submit
SYNC ME @ SYNC
vasarmidakis on TheBoaters Fishing Blogs - BlogCatalog Blog Directory
Ελληνικές ιστοσελίδες

Neemo.gr
Search Engine Submission - AddMe